تماس باما

آدرس گلخانه:

البرز، چهارباغ، اقدسیه، خیابان دهکده ورزشی چهارباغ، گلخانه لیمونیوم

ایمیل پشتیبانی:

support@limonium.ir

contact@limonium.ir

مشاوره خرید و پشتیبانی:

شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۶

09397185883

شماره سامانه پیامکی لیمونیوم:

30008666931342

 

بستن
مقایسه